Posted by on Ago 29, 2015 in Concursos | 0 comments

CERCLE redacta junto a la UTE Euroconsult-Suport la versión preliminar del PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS VERDES DE ANDORRA   La xarxa d’infraestructures verdes d’Andorra és un conjunt d’itineraris continus i espais oberts de gran interès paisatgístic, ambiental i cultural que permeten la mobilitat sostenible i no motoritzada de les persones, i contribueixen a millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat ambiental del territori andorrà. Es tracta de formar uns corredors continus per a la mobilitat sostenible de les persones, i que vinculen els espais naturals, els espais verds i els espais oberts, estiguin dins d’entorns urbans, rurals o naturals. La xarxa també inclou espais d’especial valor per la connectivitat ecològica i paisatgística....

Read More